Tým není přihlášen

Tým:
Heslo: 


2 na 9

21.6.2007
Na setkání organizátorů šifrovacích her zazněla tato prezentace naší hry
27.4.2007
Hra byla napínavá do posledního okamžiku – dvěma týmům se podařilo v čásovém limitu dosáhnout závěrečného hesla, ale k jeho vyluštění došlo těsně po tomto limitu. Jde o týmy "Frikulín" a "Ešte je hlboko na nárek". Gratulujeme všem!
25.4.2007
Všem hrajícím týmům byly zpřístupněny a odeslány Poslední informace před hrou.
24.4.2007
Na přelomu středy a čtvrtka zablokujeme možnost změny kontaktních údajů týmu (mobily a emaily).
16.4.2007
Šest neplaticích týmů nahradily nové týmy – zde je popis průmazu
1.2.2007
Nabízíme vám video ze startu 1. a 2. ročníku. Máte prosím někdo natočen 3. start? ;-)
Ikona

Přesná pravidla hry

Pravidla hry platí za všech okolností, pokud není zřetelně, nezašifrovaně a naprosto jednoznačně pořadatelem stanoveno jinak.

Pravidla hry mohou být doplněna či pozměněna v posledních informacích před hrou, které obdržíte v prvních sekundách dne 25.4.2007 e-mailem a které budou přístupné i na webu po přihlášení týmu.

Účast ve hře

Hra Od soumraku do úsvitu je určena hráčům starším 18 let, kteří se účastní na vlastní nebezpečí. Základní podmínkou účasti je řádně zaregistrovaný 2- až 5členný tým (plus neomezený počet psů) a nejpozději do 15.4.2007 23.59 na účet připsaný registrační poplatek týmu (variabilní symbol týmu se dozvíte po registraci).

Průběh hry

 • Trasa hry povede Zlínem a jeho okolím, městem i terénem (lesy, louky, bláto...).
 • Hra je tvořena přesně daným počtem stanovišť.
 • Týmy se během hry pohybují od stanoviště ke stanovišti a mohou se kdykoliv rozdělit.
 • Na stanovištích jsou ukryty zprávy obsahující šifry, úkoly, informace, nápovědy nebo předměty, které mohou být pro dokončení hry nepostradatelné.
 • Na každém stanovišti bude z aktuální zprávy (nebo i z předchozích zpráv) zjistitelné umístění následujícího stanoviště.
 • Není-li uvedeno jinak, bude v šifrách použita anglická abeceda (A–Z bez diakritiky a bez písmene CH, tedy 26 písmen).
 • Zprávy budou na stanovištích ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní; proto může jejich objevení chvíli trvat. Hledejte je však do maximální vzdálenosti 5 metrů od předpokládaného stanoviště (hledání zprávy na stanovišti není smyslem hry, proto hledáte-li zprávu déle než 20 minut, jste pravděpodobně na špatném místě).
 • Zprávy budou číslovány nepřerušenou řadou a budou označeny logem hry.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, smí si každý tým vzít pouze jednu kopii zprávy. Je-li však na stanovišti zpráva poslední, musí ji zde tým zanechat pro ostatní a zprávu si opsat.
 • Zprávy se nesmí ničit ani pozměňovat.

Je zakázáno

 • Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.
 • Tým se nesmí zdržovat na žádném ze stanovišť – zprávu je nutno jen vyzvednout (či opsat) a pak se vzdálit mimo dohled stanoviště.
 • Je zakázáno předávat jakékoliv informace o trase, stanovištích a zprávách jiným týmům a osobám, které se hry neúčastní. Osoby, které se hry neúčastní, lze požádat o radu (i telefonicky). Např.: "Můžete nám poradit, kde najdeme ulici Na Příkopech?". Ale samozřejmě se nelze ptát: "Nevíte, kam zabočila ta skupinka lidí, co tu šla před námi?"
 • K přesunům během hry není možné, není-li zřetelně uvedeno jinak, použít nic kromě vlastního těla, případně zlínské městské hromadné dopravy (na trase Otrokovice – Vizovice lze využít i vlak). Nic jiného dovoleno není (ani kolo, brusle, skateboard, apod.).
 • Během hry je zakázáno používat vysílačky.
 • Zprávy nebudou umístěny v místech, která nejsou běžně přístupná veřejnosti, na soukromých pozemcích a na jiných, v době konání hry, nepřístupných místech. Do všech těchto míst je vstup proto zakázán.
 • Při hře je zakázáno rušit noční klid, porušovat zákony ČR a jakkoliv jinak na sebe negativně upozorňovat. V terénní části se vyvarujte rozdělávání ohně, nezanechávejte po sobě odpadky a neplašte zvěř.

Konec hry

Cílem hry je projít všemi stanovišti a včas dorazit do cíle. Vyhrává tým, který projde celou trasu hry a z něhož do cílového stanoviště jako první dorazí minimálně dva jeho členové se správným cílovým heslem. Trasa však nebude jednoduchá a úspěšné budou všechny týmy, které dosáhnou cíle ve stanoveném čase.

Hra bude vyhodnocena na cílovém stanovišti (zveřejnění výsledků, ukázka správného postupu, předání ceny...). Umístění tohoto shromaždiště se hráči dozví v průběhu hry. Na vyhodnocení hry tak zveme všechny hráče! Dozvědí se správné řešení hry a mohou se s ostatními podělit o své zážitky.

registrace týmů náhrady za neplatiče poslední informace hra samotná
časový harmonogram - co kdy je časový harmonogram - osa s popisem